Partners

Confuciusinstituut Confuciusinstituut Howest Confuciusinstituut Howest
Dag van de zorg

Partners

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen

Howest, de Hogeschool West-VlaanderenDe Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) ontstond in 1995 uit het samengaan van een aantal hogescholen in West-Vlaanderen. Howest heeft campussen in Brugge en Kortrijk, gelegen in het noorden respectievelijk zuiden van de provincie.

De geografische tweedeling van Howest weerspiegelt haar typische eigenheid. Waar Howests Brugse campus vooral de de mens- en maatschappijwetenschappelijke richtingen herbergt, concentreren zich in Kortrijk bij uitstek de technische en creatieve opleidingen. Verleden, heden en toekomst gaan hand in hand in Howest. In Brugge geeft het laatnegentiende-eeuwse neogotische complex van de vroegere Rijksnormaalschool, vandaag Howest, al meer dan een eeuw onafgebroken onderdak aan de lerarenopleidingen. In Kortrijk belichamen Howests hypermoderne leslokalen, labs en studio’s de ondernemende en toekomstgerichte visie van het zuiden van de provincie.

Sinds 2012 is China een van de overzeese focuslanden geworden op vlak van uitwisseling en samenwerking. In 2015 vond voor de vijfde maal het “China from within” programma plaats, dat Howeststudenten uit diverse studierichtingen in staat stelt drie weken op de campus van de Zhejiang Gongshang Universiteit te verblijven.

De meervoudige roeping van Howest weerspiegelt zich eveneens in de raad van bestuur van het Confuciusinstituut. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, twee leden van de algemene directie van Howest, twee vertegenwoordigers van het West-Vlaamse bedrijfsleven en vier leden van Howests Chinese partneruniversiteit Zhejiang Gongshang University waken over de invulling en de goede werking van het Confuciusinstituut.


Zhejiang Gongshang Universiteit

Zhejiang  Gongshang  Universiteit (logo)De Zhejiang Gongshang Universiteit [ZJGSU] is de partner van Howest in het Confuciusinstituut. De universiteit is gelegen in Hangzhou, de hoofdplaats van de Chinese kustprovincie Zhejiang. “Gongshang” in haar naam staat voor de twee zwaartepunten van de universiteit: “engineering” (gong) en “handel” (shang). De basis van de ZJGSU werd in 1911 gelegd met de oprichting van de “Middelbare Handelschool van Hangzhou”, de eerste handelschool in het moderne China. In 2011 werd de honderdste verjaardag van de universiteit gevierd.

In 1999 ging het beheer van de universiteit over naar de provincie Zhejiang. Economie en handel zijn vanouds de zwaartepunten van ZJGSU maar andere disciplines vonden eveneens onderdak bij ZJGSU, zoals ingenieurstudies, rechten, natuurwetenschappen, geschiedenis, filosofie en kunst.

De universiteit telt op dit moment meer dan 34.000 studenten, van wie meer dan 26.000 voltijds.

In 2012 bekleedde zij officieel de derde plaats in de top van hogere onderwijsinstellingen van de provincie Zhejiang. Door haar ligging in Hangzhou participeert ZJGSU aan een rijke culturele geschiedenis.

Hangzhou was van de 12de tot de 13de eeuw de hoofdstad van het Chinese keizerrijk. In 2011 werd Hangzhou’s Westermeer ingeschreven op de UNESCO-lijst van werelderfgoed.

Hangzhou ligt op anderhalf uur sporen van Shanghai en heeft rechtstreekse vluchten met Europa.


Hanban

Hanban“Hanban” is de courante benaming van het Bureau (“-ban”) voor de Chinese (“Han-”) taal in Beijing.

Als uitvoerend orgaan van de Chinese Language Council International is Hanban belast met de wereldwijde promotie van het Chinese taalonderwijs. Hanban stelt leermiddelen en expertise ter beschikking van Chinese lesgevers buiten China en legt de normen vast voor de internationale test Chinees voor anderstaligen (de zgn. HSK-test).

Hanban stuurt jaarlijks een paar honderdtal Chinese taaldocenten uit naar alle uithoeken van de wereld. Gedurende het academiejaar 2012-2013 waren in België vijf Hanbandocenten gestationeerd (twee aan de U.Gent, twee aan de KULeuven en één aan Howest).

Hanban adviseert tevens het hoofdkwartier van de Confuciusinstituten in Beijing inzake de oprichting van nieuwe instituten.


West-Vlaanderen

West-VlaanderenHet Confuciusinstituut Howest Brugge is een uitloper van het vriendschapsakkoord dat in 2000 ondertekend werd tussen de provincie West-Vlaanderen en de Chinese provincie Zhejiang.

De samenwerking tussen beide provincies spitst zich toe op de domeinen van onderwijs en duurzame economie. Jaarlijks biedt de provincie West-Vlaanderen tien beurzen aan voor studenten, lectoren en onderzoekers van hogere onderwijsinstellingen met maatschappelijke zetel in de provincie.

De provincie West-Vlaanderen is betrokken in het programma van de provinciale overheid in Zhejiang dat “duizend” secundaire scholen in de provincie ertoe wil bewegen vriendschapsbetrekkingen aan te knopen met scholen buiten China. In maart 2011 legden vertegenwoordigers van 18 West-Vlaamse secundaire scholen de eerste contacten met partnerscholen in China.

De banden van West-Vlaanderen met China dateren niet van gisteren. West-Vlaanderen en China ontmoetten elkaar op verschillende momenten van hun geschiedenis.

Ferdinand Verbiest

Ferdinand VerbiestFerdinand Verbiest (° Pittem, 1623) was actief in China als jezuïet-missionaris en als astronoom aan het keizerlijk hof.

In die hoedanigheid reviseerde hij de Chinese kalender, vervaardigde hij astronomische instrumenten en bemiddelde hij tussen de keizer en de Russen.

Het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest in Pittem schetst een beeld van de leefwereld van de illustere West-Vlaming in China .

Chinese arbeiders in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog

Chinese arbeiders in de Westhoek tijdens WO ITijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Europa massaal Chinese arbeiders ingezet door de geallieerde legers. Velen van hen werden ingezet in de Westhoek. In de lente van 1919 bevonden zich rond Poperinge nog twaalfduizend arbeiders waar zij het slagveld ruimden, de doden begroeven en een begin maakten met de heropbouw. Tegen 1920 waren alle arbeiders gerepatrieerd naar China. De Chinese aanwezigheid leidde een sluimerend voortbestaan in de collectieve herinnering van de Westhoek.

Pas in 2010 kwamen de Chinese van het Chinese Labour Corps terug voor het voetlicht door “Sjouwers voor de Oorlog”, een internationale tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum in Ieper .

Lou Tseng-tsiang

Lou Tseng-tsiangNa de Eerste Wereldoorlog nam China deel aan de Vredesconferentie in Parijs. De leider van de delegatie Lou Tseng-tsiang was, behalve Chinees minister van Buitenlands Zaken, gehuwd met de Belgische Berthe Bovy. Na het overlijden van Berthe trad Lou in in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken bij Brugge. Hij zou er verblijven tot zijn overlijden in 1949. Lou’s graf, zijn rijke persoonlijke nalatenschap en de herinnering aan zijn persoonlijkheid bij de lokale bevolking getuigen blijvend van het lange verblijf van één van de hoofdrolspelers in de moderne Chinese geschiedenis op West-Vlaamse bodem .